Nagrody i Wyróżnienia

 • W roku 2020 Spółka otrzymała Nagrodę II stopnia przyznaną przez PZITB w konkursie Budowa Roku za realizację zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Dereniowej 60

 • W roku 2020 Spółka została wyróżniona Certyfikatem SOLIDNA FIRMA 2019 za terminowe regulowanie zobowiązań i zachowanie najwyższych standardów płatniczych oraz poszanowanie ekologii i konsumentów

 • W latach 2012 ? 2018  Spółka była laureatem Złotych Certyfikatów Rzetelności przyznawanych przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA, za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności płatniczej

 • W roku 2019 Spółka została Finalistą Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku za budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parterem handlowo ? usługowym przy ul. Sierakowskiego 4 w Warszawie

 • W roku 2019 Spółka otrzymała list gratulacyjny za wyróżniająca się jakością realizację wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Sierakowskiego 4 w Warszawie od jury XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu ?Modernizacja Roku & Budowa XXI w.?

 • W roku 2019 Spółka otrzymała Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego za udział w Ogólnopolskim Konkursie ?Modernizacja Roku & Budowa XXI w? oraz cenny wkład wniesiony w budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie przy ul. Sierakowskiego 4

 • W roku 2017 Spółka została wyróżniona za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016

 • W roku 2017 Spółka została finalistą Konkursu  Budowa Roku 2016. Nagrodę III stopnia otrzymał Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą Accent Eco w Warszawie

 • W 2016 roku Spółka otrzymała Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za zaangażowanie i wysiłek włożone w realizację inwestycji dot. modernizacji i adaptacji obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby nowej Siedziby Muzeum Katyńskiego

 • W 2016 roku Spółka otrzymała  Główną Nagrodę w konkursie Modernizacja Roku 2015 za zrealizowaną  adaptację obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem dla Muzeum Katyńskiego w konkursie Modernizacja Roku 2015 w kategorii Obiekty zabytkowe

 • W 2014 roku Spółka otrzymała Nagrodę I stopnia przyznawana przez PZiTB w konkursie Budowa Roku 2013 za realizację Budynku mieszkalno-usługowego z wykorzystaniem fragmentów historycznej zabudowy w Warszawie przy ul. Krowiej 6 i Dyplom uznania za Nadbudowę budynku dawnej drukarni na cele dydaktyczne WSEiZ

 • W 2010 roku Spółka otrzymała Nagrodę III stopnia przyznaną przez PZIiTB w konkursie Budowa Roku za przebudowę i adaptację Fortu Sokolnickiego  w Warszawie na potrzeby placówki kultury

 • W latach 2005 ? 2006 Spółka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia  za realizację Muzeum Powstania Warszawskiego; Nagroda Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Materialnego, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa.

PBM POŁUDNIE SA jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Menedżerów Budownictwa.