HISTORIA

Początki firmy sięgają roku 1945, kiedy jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą PBM Warszawa - Południe rozpoczęliśmy działalność od odbudowy stolicy ze zniszczeń wojennych. W latach 1945-1993 zrealizowaliśmy liczne stołeczne osiedla mieszkaniowe m.in. Wierzbno, Stegny, Okęcie, Sadyba, Rakowiec, Ursynów, Natolin, Kabaty jak również prestiżowe obiekty m.in.:

 •         gmach Sejmu RP,
 •         siedziba Głównego Urzędu Statystycznego,
 •         budynek główny Politechniki Warszawskiej,
 •         Biblioteka Narodowa.

Przez wiele lat byliśmy obecni na wielu budowach poza granicami kraju: w Bułgarii, Czechach, Niemczech, Rosji i na Litwie.

W kwietniu 1994 roku z powodzeniem przeprowadziliśmy restrukturyzację i prywatyzację firmy, dzięki czemu powstał nowy podmiot - Spółka Akcyjna PBM Południe SA.
Po przeprowadzonej prywatyzacji nastąpił dynamiczny rozwój Spółki. Podjęliśmy się m.in. prac remontowo-modernizacyjnych posiadanych nieruchomości, a także wybudowania obiektów magazynowo-biurowych Derby 1 i Derby 2 przy ul. Łączyny  w Warszawie.

Uwzględniając zmiany koniunkturalne w budownictwie, postanowiliśmy poszerzyć zakres działalności o usługi hotelarsko-turystyczne. PBM Południe SA zainwestowała w remonty i modernizcje, należących do spółki, górskich ośrodków wypoczynkowych w Rytrze
i Karpaczu. Dzięi temu uzyskały one status hotelu i pensjonatów.

W 2002 roku PBM Południe SA kupiła hotel w podwarszawskiej miejscowości Nadarzyn. Do dziś jesteśmy jego właścicielem. W tym samym roku zarejestrowaliśmy spółkę pod nazwą HOT-POL. Zwiększenie zaangażowania PMB Południe SA w rynek turystyki doprowadziło do powstania w 2004 roku wyspecjalizowanej spółki pod firmą PBM Południe Tour.

Rosnący popyt na rynku mieszkaniowym i dobra sytuacja finansowa umożliwiły nam utworzenia w 2002 roku nowej spółki developerskiej PBM Południe Development, w której PBM Południe S.A. ma 100% udziałów.

W 2005 roku PBM Południe SA stała się spółką wiądącą w Grupie Kapitałowej PBM Południe. W skład grupy wchodzą :

- PBM Południe Development Sp.z.o.o.,

- PBM Południe Tour Sp.z.o.o.,

- Hot-Pol Sp.z.o.o.

Naważniejsze inwestycje zrealizowane przez Spółkę po roku 1994 przedstawia lista realizacji znajdująca się w zakładce OFERTA.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Działalność PBM Południe SA obejmuje:
- usługi  project  management  w  zakresie  generalnego  wykonawstwa, jak również zarządzania
   wykonawstwem i projektem,
- budownictwo:  mieszkaniowe,  biurowe,  magazynowe,  użyteczności  publicznej,  modernizacje,  rewitalizacje,
- produkcję budowlaną: m.in. beton towarowy, płyty drogowe, mury oporowe, wyroby ślusarskie
  i zbrojarskie,
- zarządzanie nieruchomościami: obiektami biurowymi, magazynowymi i miaszkalnymi.


Podstawowym obszarem działalności Spółki jest kompleksowa realizacja prac budowlanych jako  generalny wykonawca inwestycji.

Realizujemy projekty, kierując całym procesem budowlanym. Świadczymy kompleksową obsługę inwestycyjną wraz z doborem nowoczesnych rozwiązań: od etapu planowania, nadzoru nad przebiegiem budowy, po uzyskanie stosownych pozwoleń i odbiorów. Oferujemy także całościowe zagospodarowanie terenu wokół budynku i usługę zarządzania nieruchomością.     
Koordynacja i kompleksowość prac pozwalają nam oferować wysokiej jakości usługi i  konkurencyjne ceny na wymagającym rynku budowlanym. W imieniu inwestora rozwiązujemy problemy formalno – prawne, które mogą pojawić się w trakcie przygotowania i prowadzenia inwestycji budowlanych. Pełnimy również funkcję inwestora zastępczego oraz rozliczamy koszty budowy.
WŁADZE

ZARZĄD

Zbigniew Gontarz – Prezes Zarządu
Julita Zaliwska     – Wiceprezes Zarządu
Joanna Walter  – Członek Zarządu

PROKURENCI

Anna Czub
Bożena Polańska
Grzegorz Budnicki


RADA NADZORCZA

Eulalia Gulik – Przewodnicząca
Agnieszka Nowikowska
Stanisław Wysocki

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Certyfikaty:

2017 r.

Certyfikat Wiarygodności za bardzo dobrą zdolność płatniczą.

2016 r.

Certyfikat „Złoty Płatnik 2016”

2016 r.

Diamentowy Certyfikat Rzetelności 2016

2015 r.

Certyfikat „Złoty Płatnik 2015”

2015 r.

Złoty Certyfikat Rzetelności 2015 przyznany przez Rzetelną Firmę

2014 r.

Złoty Certyfikat Rzetelności 2014 przyznany przez Rzetelną Firmę

2013 r.

Złoty Certyfikat Rzetelności 2013 przyznany przez Rzetelną Firmę

2012 r.

Złoty Certyfikat Rzetelności 2012 przyznany przez Rzetelną Firmę

2011 r.

Certyfikat Rzetelności 2011 przyznany przez Rzetelną Firmę

2009 r.

Certyfikat Solidna Firma

2005 r.

Certyfikat  Gwarancji Najwyższej Jakości przyznany za usługi budowlane świadczone w charakterze generalnego wykonawcy

 

Nagrody i Wyróżnienia:

2017 r.

Spółka została wyróżniona za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016.

2017 r.

Budowa Roku 2016. Nagrodę III stopnia otrzymał Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą Accent Eco w Warszawie.

2016 r.

Gazele Biznesu 2016. Spółka zajęła 33 miejsce w rankingu wojewódzkim (na 867 firm) i 129 w rankingu krajowym (na 4386 firm).

2016 r.

Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za zaangażowanie i wysiłek włożone w realizację inwestycji dot. modernizacji i adaptacji obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby nowej Siedziny Muzeum Katyńskiego.

2015 r.

Głowna Nagroda w konkursie Modernizacja Roku 2015 za zrealizowaną przez PBM Południe SA adaptację obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem dla Muzeum Katyńskiego w konkursie Modernizacja Roku 2015 w kategorii Obiekty zabytkowe.

2015 r.

Nagrody w konkursie Budowa Roku 2015: Nagrodę I stopnia w kategorii obiekty rewitalizowane otrzymała inwestycja polegająca ma przebudowie, budowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby siedziby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Nagrodę III stopnia w kategorii obiekty dydaktyczne otrzymała Budowa Domu Pomocy Studentom i Domu Pomocy Społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie otrzymała nagrodę III stopnia w kategorii obiekty dydaktyczne.

2015 r.

Podziękowania dla Zarządu i Pracowników spółki PBM Południe SA od Arcybiskupa Henryka Hosera za zaangażowanie i solidne wykonanie obowiązków Generalnego Wykonawcy obiektu o nazwie „Dom Pomocy Studentom & Dom Pomocy Społecznej".

2014 r. Nagroda I stopnia przyznana przez PZIiTB w konkursie Budowa Roku 2013 za realizację Budynku mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym z wykorzystaniem fragmentów historycznej zabudowy w Warszawie przy ul. Krowiej 6 i Dyplom uznania za Nadbudowę budynku dawnej drukarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12.
2014 r. Medal Europejski za usługi budowlane przyznawany przez Business Center Club
2013 r. Nagroda II stopnia przyznana przez Polski Związek  Inżynierów  i  Techników Budownictwa w konkursie Budowa Roku 2012 za realizację I etapu budynków apartamentowo - biurowych  przy  ul. Kijowskiej w Warszawie
2011 r. Medal Europejski za usługi budowlane przyznany przez Business Centre Club
2010 r. Nagroda  III  stopnia  przyznana  przez  Polski  Związek  Inżynierów  i  Techników Budownictwa
w konkursie Budowa  Roku za przebudowę i adaptację Fortu  Sokolnickiego w  Warszawie  na  potrzeby placówki kultury
2009 r. Medal Europejski za usługi budowlane przyznany przez Business Centre Club
2008 r. Dyplom  uznania  za  realizację  budynków  mieszkalnych  A1 i A2  wraz  z  garażami Podziemnymi przy ul. Klimczaka w Warszawie
2007 r. Medal Europejski za jakość usług budowlanych o standardzie europejskim przyznany przez Business Centre Club i Komitet Integracji Europejskiej
2006 r. Nagroda  Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznana w Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2005 za modernizację i przebudowę budynku Elektrowni Tramwajowej na Muzeum Powstania Warszawskiego
2006 r. Nagroda  Specjalna  przyznana  przez  Stowarzyszenie  Architektów  Polskich  w konkursie Nagroda Roku za obiekt Muzeum Powstania Warszawskiego
2006 r. Nagroda  II  Stopnia  przyznana  przez  Polski  Związek  Inżynierów  i  Techników Budownictwa  w  konkursie  Budowa  Roku  2005  za  realizację  wielorodzinnego budynku  mieszkalnego  z  garażem  podziemnym  „Zielone  Mieszkanko II”  przy ul. Obrońców Tobruku w Warszawie
2005 r. Nagroda   Specjalna   przyznana  przez  Polski  Związek  Inżynierów  i  Techników  Budownictwa  w  konkursie  Budowa  Roku  2004  za  realizację  Muzeum Powstania Warszawskiego w przebudowanych obiektach dawnej Elektrowni Tramwajowej
2002 r. Medal Pamiątkowy przyznany  przez  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przyznany za udział w realizacji pomnika Gabriela Narutowicza
2002 r. Gazele Biznesu wyróżnienie przyznane przez dziennik Puls Biznesu potwierdzające przynależność do elitarnego grona najbardziej dynamicznych polskich firm
2001 r. Medal „400-lecia Stołeczności Warszawy” nadany przez Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia dla stolicy
2001 r. Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa


Jesteśmy aktywnym członkiem organizacji biznesowych i branżowych m.in.:

Business Centre Club
Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

GRUPA KAPITAŁOWA PBM POŁUDNIE

 

GRUPA PBM POŁUDNIE powstała w 2005 roku z inicjatywy firmy PBM POŁUDNIE SA.

W skład GRUPY PBM POŁUDNIE wchodzą:
spółka budowlana, wiodąca w Grupie - PBM POŁUDNIE SA
oraz spółki zależne:
spółka developerska - PBM POŁUDNIE DEVELOPMENT Sp. z o.o.
spółka turystyczna - PBM POŁUDNIE TOUR Sp. z o.o.
spółka zarządzająca - HOT - POL Sp. z o.o.


Działalność Grupy obejmuje:

 • usługi budowlane dla inwestorów,
 • budowę i sprzedaż mieszkań na rynku pierwotnym,
 • produkcję betonu i elementów budowlanych z betonu,
 • specjalistyczne usługi transportowe,
 • wynajem powierzchni biurowych, magazynowych i sal konferencyjnych,
 • zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
 • usługi hotelarskie i turystyczne świadczone przez własne hotele i pensjonaty.
AKTUALNOŚCI

Nowy kontrakt na roboty budowlane

W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Princess Investment sp. z o.o. na roboty budowlane świadczone w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie Kompleksu mieszkaniowego  przy ul. Puławskiej 71/73 w Warszawie. Planowany termin zakończenia robót to I kwartał 2020 roku.


Solidna Firma 2017

W dniu 9 lutego Zarząd odebrał Certyfikat Solidna Firma 2017 przyznany po pozytywnej, wieloetapowej weryfikacji dokonanej przez ekspertów, konsumentów i partnerów gospodarczych za terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań oraz poszanowanie ekologii i praw konsumenta.

Spółka otrzymała także Srebrny Certyfikat Solidna Firma 2017 przyznawany trzykrotnym laureatom programu.


Informacja o połączeniu spółek

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o. z i Hot-Pol sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu spółek poprzez przejęcie przez PBM Południe S.A. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:
PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych PBM Południe S.A., PBM Południe Development Sp. z o.o., PBM Południe Tour sp. z o.o., Hot-Pol sp. z o.o. uzgodniony w dniu 03.10.2017 r. zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 w związku z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych


Certyfikat Wiarygodności

Miło nam poinformować, że Spółka, w wyniku przeprowadzonej analizy dokonanej przez Creditreform Polska sp. z o.o., otrzymała Certyfikat Wiarygodności za bardzo dobrą zdolność płatniczą.


Konkurs Gepardy Biznesu 2016

Miło nam poinformować, że Spółka została wyróżniona za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w XI edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2016.
Niniejsze wyróżnienie przyznawane jest przez Instytut Europejskiego Biznesu.


Certyfikat Złoty Płatnik 2016

Miło nam poinformować, że Spółka znalazła się w elitarnym gronie rzetelnych i zaufanych firm, które uzyskały najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej w 2016 roku i uzyskała Certyfikat Złotego Płatnika 2016.

Niniejsze wyróżnienie jest potwierdzeniem terminowości w regulowaniu zobowiązań oraz zachowania najwyższych standarów płatniczych.


Nowy kontrakt na roboty budowlane

W dniu 7 lipca 2017 roku Zarząd Spółki podpisał umowę ze Spółdzielnią Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”  na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie „Zespołu zabudowy wielorodzinnej z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną – Dereniowa I” przy ul. Dereniowej w Warszawie. Planowany termin zakończenia robót to koniec I kwartału 2019 roku.


Budowa Roku 2016

Z satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w dniu 27 czerwca 2017 roku realizowany przez PBM Południe SA obiekt został nagrodzony w konkursie Budowa Roku 2016.

Nagrodę III stopnia otrzymał Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych pod nazwą Accent Eco w Warszawie.

Wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w proces realizacji tych obiektów serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


Informacja dla Akcjonariuszy,

Zarząd PBM Południe SA na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBM Południe SA oraz Grupy Kapitałowej PBM Południe na dzień 21.06.2017 (środa) na godzinę 12.00 w siedzibie PBM Południe SA      w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 – sala konferencyjna na parterze, z poniższym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad ZWZ.
 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2016 Spółki PBM Południe SA i Grupy Kapitałowej PBM Południe.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej PBM Południe SA.
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki PBM Południe SA za rok 2016.
 10. Udzielenie władzom Spółki pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków.
 11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Gazele Biznesu 2016

W dniu 14 marca Zarząd odebrał dyplom potwierdzający przynależność Spółki do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. Była to XVII edycja rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Spółka zajęła 33 miejsce w rankingu wojewódzkim (na 867 firm) i 129 w rankingu krajowym (na 4386 firm). (patrz załącznik >)


Sprzedaż lub wynajem powierzchni biurowej przy ul. Kijowskiej

PBM Południe Development sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie, w atrakcyjnej cenie, gotową powierzchnię biurową, w całości lub w modułach, w odrestaurowanej, zabytkowej kamienicy i nowoczesnym biurowcu przy ul. Kijowskiej.

Budynki zlokalizowane są w centralnej, dynamicznie rozwijającej się części warszawskiej Pragi, w bliskiej odległości od centrum miasta. Są bardzo dobrze skomunikowane – II linia metra, tramwaje, autobusy, Dworzec Wschodni.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

22 420 52 76, 695 267 332.

 


Kolejne wyróżnienie za Muzeum Katyńskie

PBM Południe SA otrzymała Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego z podziękowaniem za zaangażowanie i wysiłek włożone w realizację inwestycji dot. modernizacji i adaptacji obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby nowej Siedziny Muzeum Katyńskiego.


Zaproszenie na otwarcie nowej siedziby PERI Polska sp. z o.o.

W dniu 4 listopada Prezes Zarządu p. Zbigniew Gontarz uczestniczył w uroczystym otwarciu centralnej siedziby firmy PERI Polska sp. z o.o. w Płochocimiu po jej modernizacji i rozbudowie.

Jako reprezentant Klienta, z najdłuższym stażem współpracy, Pan Prezes został poproszony o współ przecięcie symbolicznej wstęgi otwierającej zmodernizowaną siedzibę Spółki w Polsce.


Diamentowy Certyfikat Rzetelności 2016

W latach 2012 – 2015 Spółka była laureatem Złotych Certyfikatów Rzetelności przyznawanych przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności płatniczej.

25 października, na dorocznym elitarnym spotkaniu przedsiębiorców kierujących się w swojej działalności biznesowej etycznymi standardami opisanymi w Kodeksie Etycznym Rzetelnych Firm, Zarząd Spółki odebrał główną nagrodę – Diamentową Statuetkę przyznawaną najbardziej wyróżniającym się przedsiębiorcom.


 

Nagrody w konkursie Modernizacja Roku 2015

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu p. Zbigniew Gontarz, na uroczystej gali w Zamku Królewskim, odebrał główną nagrodę za zrealizowaną przez PBM Południe SA adaptację obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem dla Muzeum Katyńskiego w konkursie Modernizacja Roku 2015 w kategorii Obiekty zabytkowe.

Wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w proces realizacji tego obiektu serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


 

Nagrody w konkursie Budowa Roku 2015

Z satysfakcją i przyjemnością informujemy, że w dniu 24 maja 2016 roku dwa realizowane przez PBM Południe SA obiekty zostały nagrodzone w konkursie Budowa Roku 2015.

Nagrodę I stopnia w kategorii obiekty rewitalizowane otrzymała inwestycja polegająca ma przebudowie, budowie, remoncie i zmianie sposobu użytkowania obiektów i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby siedziby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Nagrodę III stopnia w kategorii obiekty dydaktyczne otrzymała Budowa Domu Pomocy Studentom i Domu Pomocy Społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie otrzymała nagrodę III stopnia w kategorii obiekty dydaktyczne.

Wszystkim osobom i firmom zaangażowanym w proces realizacji tych obiektów serdecznie dziękujemy i gratulujemy.


 

Certyfikat „Złoty Płatnik 2015”

Spółka PBM Południe SA została wyróżniona Certyfikatem „Złoty Płatnik 2015” za terminowe regulowanie zobowiązań i zachowanie najwyższych standardów płatniczych w 2015 roku. Spółka została zaproszona do udziału w Programie Analiz Należności Euler Hermes, który wyłania rzetelnych partnerów biznesowych, uzyskujących w danym roku najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej.

 


 

Muzeum Katyńskie / The Katyn Museum

bohaterem dodatku "Modernizacja roku" w dzienniku Rzeczpospolita: (patrz załącznik >)


 

Nowy kontrakt na roboty budowlane

W dniu 20 kwietnia 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę ze Skarbem Państwa Sądem Okręgowym w Warszawie na przebudowę budynku Sądu Okręgowego położonego w Warszawie przy ul. Poligonowej 3.

Planowany termin zakończenia robót to początek III kwartału 2018 roku.


 

Nowy kontrakt na roboty budowlane

W 7 kwietnia 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z GTC Konstancja sp. z o.o. na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie i ukończenie etapu VI zabudowy mieszkaniowej składającej się domów dwu i jedno mieszkaniowych z towarzyszącą infrastrukturą. Inwestycja znajduje się w miejscowości Bielawa, gmina Konstancin-Jeziorna. Planowany termin zakończenia robót to koniec II kwartału 2017 roku.


 

Nowy kontrakt na roboty budowlane

W marcu 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Apartamenty Nowej Rzeczypospolitej sp. z o.o. na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie trzech budynków mieszkalnych, w ramach zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze oraz garażami podziemnymi, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami i zagospodarowaniem terenu. Inwestycja znajduje się w Warszawie przy zbiegu al. Wilanowskiej i al. Rzeczypospolitej. Planowany termin zakończenia robót to przełom III i IV kwartału 2017 roku.


 

Dnia 20 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Port Praski Sp. z o.o. S.K.A.

Dnia 20 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Port Praski Sp. z o.o. S.K.A. na  realizację  kompleksu  mieszkalnego przy ul. Sierakowskiego w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, z  usługami  w  parterze,  garażem  podziemnym  i  w  poziomie parteru, z pełnym zakresem wewnętrznych i zewnętrznych robót instalacyjnych wraz infrastrukturą  techniczną.

Planowany termin zakończenia robót to III kwartał 2017.


 

Podziękowania od Arcybiskupa Henryka Hosera

Podziękowania dla Zarządu i Pracowników spółki PBM Południe SA od Arcybiskupa Henryka Hosera za zaangażowanie i solidne wykonanie obowiązków Generalnego Wykonawcy obiektu o nazwie „Dom Pomocy Studentom & Dom Pomocy Społecznej".

(patrz załącznik >)


 

Złoty Certyfikat Rzetelności 2015

W dniu 6 października Zarząd Spółki odebrał, już po raz czwarty,  Złoty Certyfikat Rzetelności 2015 potwierdzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Certyfikat ten przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w roku 2015.


Uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego

W związku z zakończeniem realizacji kontraktu budowy nowej siedziby Muzuem Katyńskiego informujemy, że w dniu 17 września 2015 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Muzeum Katyńskiego, oddziału Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych: prezydent Andrzej Duda, premier Ewa Kopacz, minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak, przedstawiciele Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej 1939 oraz potomkowie i krewni ofiar zbrodni katyńskiej. Na uroczystości zostali zaproszeni także Zarząd naszej Spółki i Kierownicy nadzorujący realizację budowy nowej siedziby Muzeum Katyńskiego (szczegóły w załączonym artykule w Gazety Wyborczej z dnia 18.09.2015).

Muzeum mieści się w Kaponierze Cytadeli Warszawskiej, gdzie na dwóch kondygnacjach prezentowane są artefakty wydobyte z mogił Polaków zamordowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. Placówka znajduje się w liczącym 3,5 ha parku, którego centralnym punktem jest plac Apelowy. Na terenie muzealnym umieszone jest także Epitafium Katyńskie zawierające 15 tablic z nazwiskami ofiar zbrodni, umieszczone w dawnej Działobitni. Z budynku Muzeum do Epitafium prowadzi Aleja Nieobecnych, stanowiąca  symboliczne upamiętnienie zamordowanych.

Warto wspomnieć, że budowa nowej siedziby Muzeum Katyńskiego to druga tak prestiżowa dla Spółki i ważna dla upamiętnienia polskiej historii realizacja. W latach 2004 – 2006 byliśmy generalnym wykonawcą budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, które powstało na terenie dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 79. Placówka dokumentuje historię powstania warszawskiego. Prowadzi działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom powstania, a także historii i działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Ma stanowić hołd wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę, pokazując następnym pokoleniom Polaków sens tamtych wydarzeń.

(patrz załącznik >)


Budowa nowej siedziby Muzeum Katyńskiego zakończona. Uroczyste otwarcie 17.09.2015.

Zapraszamy do przeczytania artykułu zamieszczonego w sobotniej Gazecie Wyborczej. (patrz załącznik >)


Dnia 8 lipca 2015 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Bouygues Immobilier Sp. z o.o. na  realizację  kompleksu  mieszkalnego o nazwie Accent Eco przy ul. Batalionów Chłopskich  w Warszawie.

Przedmiotem umowy jest wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną.

Planowany termin zakończenia robót to listopad 2016.


Zachęcamy do przeczytania artykułu opublikowanego 22 maja br w lokalnej gazecie "Nasza GAZETA Woli i Bemowa" dot. planów zagospodarowania terenu Cytadeli Warszawskiej i postępów prac przy budowie Muzeum Katyńskiego, którego Spółka PBM Południe SA jest Generalnym Wykonawcą. ZOBACZ ARTYKUŁ >>


15 maja 2015 roku Zarząd Spółki podpisał umowę z firmą Bouygues Immobilier Sp. z o.o. na realizację kompleksu mieszkalnego o nazwie Manufaktura Praska przy ul. Okrzei 18 W Warszawie. Przedmiotem umowy jest wybudowanie wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia robót to 20.10.2016.


Sprzedaż lub wynajem miejsc postojowych w garażu wielopoziomowym przy ul. Księcia Bolesława

PBM Południe Development Sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie miejsca postojowe w czteropoziomowym garażu wolnostojącym zlokalizowanym na Bemowie przy ul. Księcia Bolesława 7F.

Garaż jest także monitorowy i znajduje się pod całodobową ochroną. Powierzchnia miejsca postojowego w wymiarach standardowych dla samochodu osobowego. Można parkować pojazdy z instalacją LPG.

Cena sprzedaży miejsca postojowego – 13 tys. PLN netto, cena do negocjacji. Istnieje możliwość sprzedaży  na raty.

Cena wynajmu – 200,00 PLN miesięcznie brutto.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 22 420 52 30, 22 822 81 26, 607 146 842, 607 146 840.


wesolych swiat

Sprzedaż lub wynajem powierzchni biurowej przy ul. Kijowskiej

PBM Południe Development sp. z o.o. sprzeda lub wynajmie gotową powierzchnię biurową, w całości lub w modułach, w kamienicy i biurowcu przy ul. Kijowskiej. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 22 420 52 20, 695 267 332, 695 267 347.

kijowska


 Odznaczenia państwowe dla pracowników PBM Południe SA

W dniu 15 października 2014, z okazji Dnia Budowlańca w Galerii Porczyńskich, miała miejsce uroczysta gala organizowana przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Podczas tej uroczystości pracownicy PBM Południe SA zostali uhonorowani za długoletnią wzorową pracę, sześć osób otrzymało odznaczenia państwowe Medal Złoty za długoletnią służbę a jednej osobie wręczono odznaczenie resortowe Odznakę Honorową za zasługi dla budownictwa.  Gratulujemy !


Złoty Certyfikat Rzetelności 2014

W dniu 9 października br Zarząd Spółki odebrał, już po raz trzeci, Złoty Certyfikat Rzetelności 2014 potwierdzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA. Certyfikat ten przyznawany jest podmiotom gospodarczym za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2014 roku.


Zakończenie I etapu budowy Muzeum Katyńskiego

W dniu 17 września 2014 roku odbyło się uroczyste spotkanie Prezydenta Bronisława Komorowskiego z Rodzinami Katyńskimi i Rodziną Policyjną 1939, na które został zaproszony Zarząd Spółki. Okazją do spotkania było zakończenie I etapu budowy nowej siedziby Muzeum Katyńskiego Oddziału Muzeum Wojska Polskiego w Cytadeli Warszawskiej. Organizatorami uroczystości był Minister Obrony Narodowej  Tomasz Siemoniak i Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego prof. Zbigniew Wawer. Prezydent Komorowski na ręce Prezesa Zbigniewa Gontarza złożył podziękowania za dotychczas wykonane prace budowlano-konserwatorskie na terenie Cytadeli Warszawskiej (patrz załącznik).


20 sierpnia 2014 roku Zarząd Spółki zawarł umowę z firmą Sawa Wilanów Sp. z o.o.  na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie dwóch budynków mieszkalnych w ramach zespołu siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami na parterze oraz garażami podziemnymi, wraz z infrastrukturą techniczną, drogami i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy zbiegu al. Wilanowskiej i al. Rzeczypospolitej. Inwestycja otrzymała nazwę SAWA WILANÓW – etap II. Planowany termin zakończenia robót to 31.10.2015.


Kamień węgielny na budowie Akademika Praskiego DPS & DPS

Dnia 25 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego na budowie Akademika Praskiego Domu pomocy studentom i domu pomocy społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko - Praskiej w Warszawie przy ul. Floriańskiej 2A. Relacja fotograficzna z uroczystości znajduje się na stronie www.diecezja.waw.pl.


24 czerwca 2014 roku Zarząd Spółki podpisał z Bouygues Immobilier Polska sp. z o.o. umowę na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zjazdami z drogi, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Batalionów Chłopskich. Inwestycja otrzymała nazwę ACCENT VERT. Planowany okres jej realizacji wynosi 16 miesięcy.


Konkurs Budowa Roku 2013

Dnia 17 czerwca 2014 roku w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej odbyła się uroczystość rozdania nagród Laureatom Konkursu Budowa Roku 2013.

Spółka PBM Południe SA otrzymała Nagrodę I stopnia za wybudowanie Budynku mieszkalno - usługowego z garażem podziemnym z wykorzystaniem fragmentów historycznej zabudowy w Warszawie przy ul. Krowiej 6 i Dyplom uznania za Nadbudowę budynku dawnej drukarni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele dydaktyczne Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Olszewskiej 12.


Medal Europejski przyznawany przez Business Center Club.

04 czerwca 2014 r. Prezes Zarządu Zbigniew Gontarz odebrał kolejny Medal Europejski za usługi budowlane.


Oferta – Ogłoszenie

Grupa PBM Południe poszukuje podmiotów prawnych i osób fizycznych, właścicieli nieruchomości gruntowych, dzierżawców, użytkowników wieczystych, do wspólnych przedsięwzięć polegających na wybudowaniu i sprzedaży powierzchni mieszkalnych i innych. Długoletnia historia, wiele zrealizowanych przedsięwzięć, stabilność finansowa gwarantują Państwu pewność i bezpieczeństwo współpracy.

Kontakt: tel. 22 420 52 76, 22 420 52 14


W lutym 2014 roku Zarząd Spółki podpisał umowę na generalne wykonawstwo prac budowlanych Domu pomocy studentom i domu pomocy społecznej przy Kurii Biskupiej Diecezji Warszawsko - Praskiej w Warszawie przy ul. Floriańskiej 2A.


W grudniu 2013 roku Zarząd Spółki zawarł umowę na roboty budowlane w charakterze generalnego wykonawcy. Przedmiotem umowy jest wybudowanie budynku mieszkalno – usługowego wraz z parkingiem podziemnym i elementami zagospodarowania terenu w II etapie inwestycji Zespół budynków biurowo – mieszkalno – usługowych w Warszawie przy ul. Kijowskiej.


Złoty Certyfikat Rzetelności 2013 dla PBM Południe SA potwierdzony przez Krajowy Rejestr Długów BIG SA
3 października 2013 roku odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów przyznanych przez Rzetelną Firmę Sp. z o.o. Spółka PBM Południe po raz kolejny została nagrodzona Złotym Certyfikatem Rzetelności za szerzenie etycznych zasad w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zdobycie niepodważalnej oceny wiarygodności w 2013 r. Certyfikat odebrał Prezes Zarządu Zbigniew Gontarz.

Spółka PBM Południe SA została wybrana na generalnego wykonawcę prac remontowo budowlanych Muzeum Katyńskiego,
po zakończeniu procedury przetargowej, która trwała od maja do sierpnia 2013 r.
Kontrakt obejmuje przebudowę, budowę, remont i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału  Muzeum Wojska Polskiego.

PBM Południe SA po raz kolejny znalazło się w gronie laureatów prestiżowego konkursu Budowa Roku 2012.
W XXIII edycji Spółka otrzymała nagrodę II  stopnia  za realizację I etapu budynków biurowo - usługowych  przy  ul. Kijowskiej w Warszawie.
Konkurs Budowa Roku organizowany jest   przez  Polski  Związek  Inżynierów  i  Techników Budownictwa przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Cel konkursu to wyłonienie spośród obiektów budowlanych tych, które charakteryzuje najwyższa jakość robót oraz nowoczesne rozwiązania.

BUDOWNICTWO

Jesteśmy firmą budowlaną z długoletnią tradycją i doświadczeniem na polskim i zagranicznym rynku budowlanym. Specjalizujemy się
w realizacji projektów budowlanych, które wykonujemy jako generalny wykonawca inwestycji. Dzięki długoletniemu doświadczeniu
i wykwalifikowanej kadrze oferujemy pełen zakres usług budowlanych. Uwzględniamy potrzeby każdego klienta. Wykonujemy kompleksowy zakres prac - od załatwienia wszelkich spraw formalnych związanych z prowadzeniem inwestycji aż do przekazania wykonanego obiektu w tzw. stanie „pod klucz”.


Realizujemy usługi budowlane obejmujące między innymi:

 • budynki mieszkalne
 • budynki biurowe i magazynowe
 • budynki użyteczności publicznej
 • rewitalizacje i modernizacje obiektów zabytkowych


Realizujemy kontrakty stosując sprawdzone i najnowsze rozwiązania technologiczne, które gwarantują wysoki standard wykonania. Kadra inżynieryjna pracuje w oparciu o certyfikat Gwarancji Najwyższej Jakości. Spółka została wyróżniona Medalem Europejskim
za jakość usług budowlanych o standardzie europejskim przyznanym przez Business Centre Club i Komitet Europejski.


Nasze obiekty budowlane wielokrotnie zdobywały odznaczenia i nagrody branżowe za dobrą jakość robót i nowoczesne rozwiązania architektoniczne, m.in. Budowa Roku i Srebrne Wiertło.


O rzetelności i wiarygodności firmy świadczą Certyfikaty Solidnej Firmy i Złote Certyfikaty Rzetelnej Firmy.

PBM POŁUDNIE SA
Dział Ofertowania i Umów
ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa
tel. 22 420-52-85, 420-52-86
fax 22 420-52-85
e-mail: aczub@pbmsa.pl

REALIZACJE

Poniżej prezentujemy listę zrealizowanych, w ostatnich latach, inwestycji budowlanych PBM Południe SA na terenie Warszawy i okolic.

 

LISTA REALIZACJI

 

PRODUKCJA

Na ofertę towarową Zakładu Produkcji Budowlanej składają się m.in.:

 • beton towarowy C8/10 – C40/50 (B 10 - B 50),
 • prefabrykaty  betonowe  (płyty drogowe typu MON i typu JOMB i mury oporowe typu L i T),
 • elementy nietypowe na indywidualne zamówienie Klienta zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną,
 • zbiorniki szczelne i komory wodomierzowe,
 • szlichta cementowo - piaskowa M5 – M20 i podsypki cementowo – piaskowe,
 • wyroby zbrojarskie i ślusarskie.

Oferujemy doradztwo techniczne od powstania koncepcji do wykonania dokumentacji  i produkcji  prefabrykatów.

PBM POŁUDNIE SA
Zakład Produkcji Budowlanej
ul. Łączyny 2/52
02-820 Warszawa
tel. 22 843 70 18, 22 843 62 01, 22 843 77 70, 601 252 164, 695 260 211
fax 22 843 30 04
e-mail: gjarzynska@pbmsa.pl

 

Zapytania ofertowe i techniczne:

p. Janusz Kaliszewski
tel. 502 644 116
e-mail: jkaliszewski@pbmsa.pl

 

Wykonawcą oferowanych przez nas wyrobów i betonu jest Zakład Produkcji Budowlanej, który należy do jednostek organizacyjnych Spółki. Znajduje się w Warszawie przy ul. Łączyny 2/52. Posiada własną wytwórnię betonu towarowego. Zakład realizuje zamówienia zarówno wewnętrznych jednostek budowlanych Spółki, jak i klientów zewnętrznych. Produkuje i sprzedaje beton towarowy, prefabrykaty betonowe, wyroby zbrojarskie i ślusarskie. Oferuje również usługi w zakresie transportu w/w towarów.

Istnieje możliwość wydawania betonu  24  godziny  na  dobę,  7  dni w tygodniu. Dostarczamy beton na plac budowy wraz z pompą
o różnym zasięgu.

Na ofertę towarową Zakładu Produkcji Budowlanej składają się m.in.:

 • beton towarowy C8/10 – C40/50 (B 10 - B 50),
 • prefabrykaty  betonowe  (płyty drogowe typu MON i typu JOMB,  mury oporowe typu L i T)  oraz prefabrykaty wykonywane
  wg indywidualnej dokumentacji technicznej,
 • szlichta cementowo - piaskowa M5 – M20 i podsypki cementowo – piaskowe,
 • wyroby zbrojarskie i ślusarskie.

Do mieszanek betonowych stosujemy różnego rodzaju środki uplastyczniające, uszczelniające
i przeciwmrozowe. Jakość betonu i prefabrykatów betonowych potwierdzają badania wykonywane przez Zakład Produkcji Budowlanej
i certyfikowane laboratoria.

Ceny oferowanych produktów ustalamy indywidualnie i podlegają one negocjacjom. Uzależniamy je od wielkości jednostkowego zamówienia, zakresu kontraktu i perspektyw współpracy.


PBM POŁUDNIE SA
Zakład Produkcji Budowlanej
ul. Łączyny 2/52
02-820 Warszawa
tel. 22 843 70 18, 22 843 62 01, 22 843 77 70, 601 252 164, 695 260 211
fax 22 843 30 04
e-mail: gjarzynska@pbmsa.pl

 

Na terenie Zakładu Produkcji Budowlanej w Warszawie przy ul. Łączyny mieści się wypożyczalnia samochodów transportowych i sprzętu budowlanego.

Usługi transportowe świadczymy w oparciu o specjalistyczną flotę samochodową, taką jak:

 • betonowozy,
 • samochody ciężarowe z HDS i przyczepami,
 • ciągniki siodłowe z naczepami.

Oferujemy również wynajem sprzętu budowlanego m.in.:

 • szalunki PERI ścienne – system TRIO,
 • szalunki stropowe – dźwigary GT 24 i podpory PEP,
 • rusztowania segmentowe,
 • płyty MON,
 • przęsła ogrodzeniowe blaszane w ramie metalowej,
 • narzędzia budowlane,
 • kontenery biurowe i okrętowe.PBM POŁUDNIE SA
Dział Logistyki
ul. Baśniowa 3
02-349 Warszawa
tel. 22 420 52 03, 420 53 03, 601 826 095
fax 22 843 30 04
e-mail: logistyka@pbmsa.pl, kchrobak@pbmsa.pl

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku nieruchomości od wielu lat prowadzimy usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami.

Zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości, posiadamy własny dział księgowości, pracujemy na profesjonalnym oprogramowaniu do obsługi wspólnot mieszkaniowych. W swoich strukturach mamy prawników, inżynierów budowlanych z uprawnieniami, ekonomistów. Jesteśmy firmą działającą prężnie, która stawia na jakość wykonywanych usług. Mamy duże doświadczenie w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi.

Zapewniamy komfort i bezpieczeństwo zamieszkiwania w każdym budynku znajdującym się pod naszą opieką. Doradzamy właścicielom nieruchomości przy pracach modernizacyjnych i remontach. Pomagamy rozwiązywać bieżące problemy i ograniczać koszty utrzymania nieruchomości.


PBM POŁUDNIE SA
Dział Zarządzania Nieruchomościami
tel. 22 420-52-20,
tel./fax 22 420-52-21
e-mail: skaleja@pbmsa.pl i nieruchomosci@pbmsa.pl

Zielone Mieszkanko 1
Zielone Mieszkanko 2
Lazurowa
Skoroszewska
Ludwiki
Wilanów
Chrościckiego
Krowia
Bogusławskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Fort Sokolnickiego
Stara Prochownia
Kamienica na Chmielnej
Krowia
Olszewska
MUZEUM KATYŃSKIE
Orzycka
Paca
Derby I i II
Łomna Las
Macierzysz
Kijowska
Obwód Utrzymania Autostrady A-2 w Nieborowie
Apteka Szpitalna ul. Banacha
Hala Sportowa w Pruszkowie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania
Szkoła Fundacji PRIMUS
Akademik Praski DPS & DPS

Kontakt

PBM POŁUDNIE S.A.
ul. Baśniowa 3, 02-349 Warszawa
Sekretariat
tel.: 22 420 52 10,
tel.: 22 822 11 39
fax: 22 822 12 13
e-mail: sekretariat@pbmsa.pl
Zakład Produkcji
Budowlanej
Usługi Transportowe

ul. Łączyny 2/52,
Warszawa
tel.: 22 843-62-01,
tel.: 22 843-70-18,
fax: 22 843-30-04
Dział Zarządzania
Nieruchomościami

tel.: 22 420-52-20,
tel.: 22 420-52-21
Oferty pracy

PBM Południe S.A. poszukuje pracowników na stanowiska:

W ZAWODACH BUDOWLANYCH:

 • zbrojarz
 • cieśla
 • robotnik budowlany
 • elektryk

Zapewniamy:

 • umowę o pracę
 • pełne ubezpieczenie
 • terminową wypłatę wynagrodzenia
 • pomoc w zakwaterowaniu

PBM Południe S.A. poszukuje firm do współpracy w zakresie niżej wymienionych robót:

 • tynków
 • elewacji
 • hydroizolacji
 • prac glazurniczych
 • robót malarskich

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 22 822 11 39